Biuro ds. Nowych Amerykanów

Citizen
Obywatelstwo
DACA
Działania odroczone 
Idea
Pomoc prawna
Diploma
Uczniów nieposiadających dokumentów 

"Siła Chicago płynie z mocnych stron populacji imigrantów, którzy przybyli tutaj cieszyć się nowymi swobodami i dostępem do nowych możliwości. Chcę uczynić z Chicago najbardziej przyjazne dla imigrantów miasto na świecie, a Biuro ds. Nowych Amerykanów (Office of New Americans) zagwarantuje, że każdy przestrzegający prawa mieszkaniec Chicago będzie posiadać dostęp do zasobów niezbędnych, aby stać się produktywnym członkiem społeczeństwa i udzielać się na rzecz naszego prosperującego, globalnego miasta”. – Burmistrz Rahm Emanuel

Zamieszkane przez obywateli ponad 140 krajów, posługujących się ponad 100 językami, Chicago jest miastem imigrantów. Burmistrz Emanuel dąży do uczynienia z Chicago najbardziej przyjaznego dla imigrantów miasta na świecie i pracuje nad poprawą codziennych doświadczeń mieszkańców miasta urodzonych za granicą, przy jednoczesnym zapewnianiu korzyści ekonomicznych, społecznych i kulturalnych dla wszystkich mieszkańców Chicago.

Biuro ds. Nowych Amerykanów (ONA) dąży do poprawy usług i angażowania globalnych społeczności imigrantów z Chicago poprzez poprawę współpracy z organizacjami społecznymi, instytucjami akademickimi oraz sektorem prywatnym. Dzięki utworzeniu ONA miasto potwierdziło i wzmocniło wsparcie na rzecz społeczności imigrantów, przedsiębiorców i firm.

W ubiegłych latach Biuro ds. Nowych Amerykanów było odpowiedzialne za stworzenie możliwości stażu dla uczniów nieposiadających dokumentów, utworzenie kącików obywatelskich (Citizenship Corners) w bibliotekach publicznych Chicago, wydanie pierwszego w historii Planu dla Nowych Amerykanów miasta Chicago (Chicago New Americans Plan) oraz wprowadzenie Rozporządzenia w sprawie dostępu do usług językowych (Language Access Ordinance).

 Additional Information

Każdy ma prawa zgodnie z Konstytucją USA.

Miasto uruchomiło CityKey, nowy program ID wydany przez rząd dla wszystkich mieszkańców Chicago. Dowiedz się więcej tutaj.

CityKey

Biuro ds. Nowych Amerykanów: Osiągnięcia 2017

Biuro ds. Nowych Amerykanów: Osiągnięcia 2018

 I Want To